Vi kan gjennomføre verdsetting av de fleste typer eiendom, eksempelvis konsesjon, landbrukstakst, næringseiendom (hel/del), tomter og festetomter. Plan og Eiendom har bred erfaring i verdsetting av eiendom i grunnervervssaker og verdsettelse etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Vi har god kjennskap til skjønnspraksis og generelt prisnivå på jordbruksarealer, og har gode forutsetninger for å kunne verdsette av skog-, jordbruk-, bolig- og næringseiendom.

 

tjenester-verdisetting-plan-og-eiendom.jpg