Alle i Plan og Eiendom AS er utdannet ved masterstudiet i eiendomsfag/jordskifte ved Universitetet på Ås/NMBU. Vi har lang erfaring fra tidligere arbeid innen eiendomsfaget, og har ledet store grunnervervsprosjekter innen samferdsel. Vi ønsker å styrke bedriften gjennom godt håndverk og høy kundefokus. 

Vi har tilhold i på Øst- og Vestlandet, med kontor i Skien, Stavanger og Ski, og har lang erfaring fra flere store og små prosjekter, særlig innen samferdsel. 


portrett-alexander-gulbrandsen-jordskiftekandidat-master-eiendomsfag-plan-og-eiendom-2-tiny.jpg

Alexander Gulbrandsen
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 451 81 611
alexander@planogeiendom.no

2017- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2011-2017 Statens vegvesen, grunnerverver

Alexander gikk ut fra NMBU i 2011, og har opparbeidet lang erfaring fra store grunnervervprosjekter, i blant annet Statens vegvesen og Bane Nor. Han har erfaring med verdsetting av alle typer eiendom, eiendomsutvikling og -forvaltning, og er god i forhandlinger. Alexander er tilknyttet vårt kontor i Ski.

LinkedIn


portrett-terje-bjorheim-jordskiftekandidat-master-eiendomsfag-plan-og-eiendom-2.jpg

Terje Bjorheim
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 941 22 860
terje@planogeiendom.no

2017- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2010-2017 Statens vegvesen, grunnerverver

2001-2005, Forsvaret, instruktør/øvingsoffiser HV

Terje var ferdig på Ås i 2010, og vært oppdragsleder for store grunnerverv for Statens Vegvesen og Nye Veier. Dette har gitt han bred erfaring på alt fra forhandlinger og verdsetting til skjønn og ekspropriasjon. Terje jobber også med jordskiftesaker, og er tilknyttet vårt kontor i Skien.

LinkedIn


portrett-erlend-lie-jordskiftekandidat-master-eiendomsfag-plan-og-eiendom-2-tiny.jpg

Erlend Sjulstad Lie
Daglig leder
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 402 22 555
erlend@planogeiendom.no

2017- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2010-2017 Statens vegvesen, grunnerverver

Erlend gikk ut fra Ås i 2008 og har etter det jobbet med grunnerverv for Statens vegvesen og ulike oppdragsgivere i Plan og Eiendom. Han har over 10 års allsidig erfaring fra grunnervervsaker, og er dreven på forhandlinger, verdsetting og prosess. Erlend er tilknyttet vårt Skiens kontor.

LinkedIn


bilde-kontakt-oss-portrett-eirik-gran.jpg

Jon Furru
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 976 01 628
jon@planogeiendom.no

2018- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2014-2018 Statnett SF, grunnerverver

2008-2010 Luftforsvaret, sersjant

Jon avsluttet studiene på NMBU i 2015 og har jobbet med grunnerverv i Statnett og for Nye Veier. Faglig dyktighet og høy gjennomføringevne kjennetegner Jon. Han har også god erfaring med bruk av GIS-verktøy. Jon er tilknyttet vårt kontor i Skien.

LinkedIn


bilde-kontakt-oss-portrett-jon-furru.jpg

Eirik Gran
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 958 17 189
eirik@planogeiendom.no

2018- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2017-2018 Elden Eiendom, rådgiver

2016-2017 Nedre Eiker kommune, rådgiver

Eirik var ferdig på NMBU i 2015, og har etter dette jobbet med grunn- og rettighetserverv for ulike oppdragsgivere. Eirik er effektiv, har teknisk innsikt og er god i forhandlinger. Eirik har kontor i Skien.


ida-fuglevik-dahler-planogieiendom.jpg

Ida Fuglevik Dahler
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag/Rettshjelper

Rettshjelper i jordskifteretten

Tlf. 995 69 750
ida@planogeiendom.no

2019- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2017-2019 Brauten Eiendom, prosjektleder

2013-2017 Ofoten og Sør-Troms jordskifterett, jordskiftedommerfullmektig

2011-2013 Pro Invenia, avtaleforhandler

Ida studerte på Ås frem til 2011, og har deretter opparbeidet seg erfaring innen grunn- og rettighetserverv, seksjonering og fradeling. Hun har vært jordskiftedommerfullmektig og fikk i 2019 løyve som rettshjelper i jordskifteretten. Ida er en erfaren forhandler og konfliktløser. Hun har kontor i Ski.

Linkedin


age-emanuel-rovik-plan-og-eiendom.jpg

Åge Emanuel Rovik
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 976 33 909
age@planogeiendom.no

2019- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2014-2019 Lyse Elnett AS, grunnerverver/fagansvarlig

2011-2014 Pro Invenia, grunnerverver/akkvisitør

Åge var ferdig på NMBU i 2011, og har deretter jobbet med grunn- og rettighetserverv for bla. Nye veier og Lyse Elnett, hvor han var fagansvarlig for grunnerverv. Åge arbeider også med seksjoneringssaker. Han er grundig, har høy gjennomføringsevne, og er dyktig i forhandlingssituasjoner. Åge har kontor i Stavanger.

Linkedin


portrett-lars.kristian-aastvedt-plan-og-eiendom.png

Lars Kristian Aastvedt
Jordskiftekandidat/Master i eiendomsfag

Tlf. 416 53 642
larskristian@planogeiendom.no

2019- Plan og Eiendom AS, seniorrådgiver

2016-2018 Statens vegvesen, grunnerverver

Lars Kristian var ferdig på NMBU i 2016, og har deretter jobbet med grunnerverv og eiendomssaker for Statens vegvesen og Nye Veier. Han har erfaring med oppfølging av grunnerverv fra planfase til forhandlinger, skjønn og ekspropriasjon, og er effektiv og nøyaktig. Lars Kristian har kontor i Stavanger.

Linkedin