Bane Nor - eiendomsfaglig rådgivning og grunnerverv

Bane Nor skal bygge nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, samt bygge nye, fremtidsrettede stasjoner i Drammen og Gulskogen. Plan og Eiendom bistår med grunnerverv i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet på Bane Nors hjemmeside: 

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/

prosjekter-banenor-drammen-kobbervikdalen-plan-og-eiendom.jpg

Justis- og beredskapsdepartementet

Vi bistår i eiendomsfaglige spørsmål ved etablering av politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Mer informasjon om prosjektet på departementets nettside:

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/

prosjekter-beredskapssenter-taraldrud-justisdepartementet-plan-og-eiendom.jpg

Nye Veier AS - gjennomføring av grunnerverv for ny E39 Kristiansand-Sandnes

prosjekter-e39-kristiansand-sandnes-nye-veier-plan-og-eiendom.jpg

Plan og Eiendom har oppdrag for Nye Veier med grunnerverv og andre eiendomsrelaterte saker i prosjektet E39 Kristiansand-Sandnes. Nye Veier skal bygge ny firefelts motorveg på strekningen, og første prosjekt, E39 Kristiansand-Mandal, vil ha byggestart i 2018. Mer informasjon om prosjektet på Nye Veiers hjemmeside:

http://www.nyeveier.no/veiprosjekt-e39/


Skedsmo kommune - grunnerverv for etablering av vei, vann og avløp til Solberg-området

I forbindelse med at Skedsmo kommune har regulert boligområdet på Solberg gjennomfører Plan og Eiendom nødvendig grunnerverv til bygging av veier, samt vann og avløpsanlegg. Mer informasjon om prosjektet på Skedsmo kommunes nettside:

https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Arealplanlegging/Plan--og-byggeprosjekter/Solbergomradet/

prosjekter-solbergomradet-skedsmo-kommune-plan-og-eiendom.jpg

VIVA IKS - grunn- og rettighetserverv, eiendomsjuridisk rådgivning og forvaltning

Vi har rammeavtale med Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap om bistand til forhandling, verdsetting og annen rådgivning i forbindelse med deres prosjektportefølje i kommunene Lier, Røyken og Hurum. Mer informasjon på VIVAs nettside:

http://www.viva-iks.no/prosjekter/

prosjekter-vann-vei-avlop-viva-plan-og-eiendom.jpg

Grenland Havn

prosjekt-grenland-havn-plan-og-eiendom.jpg

Plan og Eiendom bistår Grenland Havn IKS i arbeidet med å utvikle eiendommene i Skien, Porsgrunn og Bamble. Til sammen utgjør disse arealene et av Norges største knutepunkter for godstrafikk, både innenlands og utenlands.

https://grenland-havn.no/