Plan og Eiendom AS bistår med eiendomsspørsmål i ditt prosjekt - fra start til slutt.

 
 

SEKSJONERING

DELING OG SAMMENSLÅING AV EIENDOM

GRUNNERVERV OG EKSPROPRIASJON

JORDSKIFTE

GRENSEFASTSETTING

RETTIGHETER, SERVITUTTER, BRUKSORDN.

VERDSETTING

OPPRYDDING I EIENDOMSFORDHOLD

MAKESKIFTE

EIENDOMSFORVALTNING

EIENDOMSUTVIKLING

FESTEEIENDOM

 

post@planogeiendom.no

Tlf. 402 22 555


 

Avdeling Skien

Chr. H. Blomsgate 14
3717 Skien

 
 

 

Avdeling Ski

Anolitveien 4
1400 Ski

 
 

 

Avdeling Stavanger

Forusparken 2, 1.etg
4031 Stavanger