Vi kan hjelpe deg med de aller fleste problemstillinger innen grunnerverv, verdsetting, jordskifte og utvikling av eiendom. Klikk nedenfor for å lese mer om vår ekspertise, eller ta kontakt med oss for å diskutere dine ønsker og behov.

SEKSJONERING

DELING OG SAMMENSLÅING AV EIENDOM

OPPRYDDING I EIENDOMSFORHOLD

JORDSKIFTE

GRENSEFASTSETTING

RETTIGHETER, SERVITUTTER OG BRUKSORDN.

VERDSETTING

MAKESKIFTE

GRUNNERVERV OG EKSPROPRIASJON

EIENDOMSFORVALTNING

EIENDOMSUTVIKLING

FESTEEIENDOM