Plan og Eiendom bistår i prosessene rundt transformasjon og utvikling av eiendom. Vi tilrettelegger, forhandler, koordinerer og planlegger i prosjekter som utvikler fast eiendom, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter.

Å utvikle gode prosjekter krever en helhetlig forståelse av de tekniske, juridiske, økonomiske og offentlige beslutningsprosessene. Vår kompetanse innen planlegging, jus, verdsetting, eiendomsfag og økonomi gjør oss i stand til å se det store bildet, og samtidig ha fokus på detaljene.

Plan og Eiendom foretar grundige analyser i tidlig fase for å vurdere eiendommens muligheter og avdekke risiko.

Vi er alltid nysgjerrige og på jakt etter nye muligheter for utvikling. Har du et prosjekt eller en eiendom du ønsker å vurdere, ta kontakt med oss.
 

 

tjenester-eiendomsutvikling-plan-og-eiendom.jpg