Dersom du har behov for å inngå avtale om makeskifte bistår vi deg i prosessen. Dette kan skje som avtale mellom partene, eller det kan skje som sak i jordskifteretten. Vi bistår med alle deler av prosessen, enten det er til kommune eller jordskifterett.

tjenester-makeskifte-plan-og-eiendom.jpg