Vi jobber med jordskiftefaglige sakstyper, som grensefastsetting, bruksordninger, makeskifte og partsrepresentant i skjønns- og jordskiftesaker. Har du behov for bistand i hele eller deler av jordskifteprosessen, så ta kontakt med oss.

- Lage bruksordninger: veglag, beitelag, småkraftlag, jakt mm
- Fordele kostnader med felles tiltak
- Fordele utbyggingsverdier
- Ny utforming av eiendommer
- Fastsette grenser
- Avklare eiendoms- og bruksretter

Plan og Eiendom tar også oppdrag som rettshjelper i jordskifteretten.

 

tjenester-jordskifte-plan-og-eiendom.jpg