Plan og Eiendom AS har bred erfaring med grunnerverv og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger. Våre ansatte har arbeidet med grunnerverv i noen av de største samferdselsprosjektene i landet. Vi kan bistå ved avtaleforhandlinger, ekspropriasjonsprosess og skjønnsforhandlinger.

Vårt team har god forståelse og kunnskap omkring gjeldende lovverk og rettspraksis innenfor grunnerverv og ekspropriasjon, samt plan- og bygningsrett. Vi har bred erfaring med å anvende rettslige prinsipper inn i verdsettingen, slik at man skal være sikker på at grunneier tilbys en riktig erstatning. Å behandle grunneier på en god og riktig måte er noe vi etterstreber i alt vårt arbeide. Plan og Eiendom AS har i sitt kvalitetssystem utviklet egne prosesser for gjennomføring av grunnerverv etter prinsippene i ISO 9001:2015, for å sikre en korrekt faglig gjennomføring.

tjenester-grunnerhverv-ekspropriasjon-plan-og-eiendom.jpg