Ved uklare eiendomsgrenser eller utjenlige eiendomsforhold, eller tvist om eiendomsgrenser vil det i mange tilfeller være lurt å bringe saken inn for jordskifteretten. Vi kan bistå med å vurdere din sak før det sendes inn krav til jordskifteretten, og bistå deg under saken.

Dersom det er uklare eller tvist om eiendomsgrenser, vil jordskifteretten kunne avsi dom som bestemmer hvor eiendomsgrensen går. Vi bistår både med å vurdere om din sak kan være aktuell for jordskifteretten, og kan bistå i alle deler av jordskiftesaken. Fra å sende inn krav om jordskiftesak, møte i retten og frem til avsagt dom.

tjenester-grensegangsaker-plan-og-eiendom.jpg