Plan og Eiendom bistår med både deling og sammenslåing av eiendom. Vi gjennomfører hele søknadsprosessen og følger opp den kommunale saksbehandlingen frem til endelig avgjørelse. Vi kan også bistå med en eventuell klage.

tjenester-delingssoknad-fradeling-plan-og-eiendom.jpg