Vi gjennomfører hele seksjoneringsprosessen for deg; fyller ut søknad, lager seksjoneringstegninger, henter inn nødvendige samtykker til seksjonering og følger opp den kommunale saksbehandlingen frem til endelig vedtak.

Det er mange hensyn å ta når man skal seksjonere, og vi kan hjelpe deg slik at seksjoneringen passer dine behov.

Vi kan også skrive vedtekter for ditt sameie.

tjenester-bistand-til-byggesak-og-seksjonering-plan-og-eiendom.jpg